egalitatea între copiii din afara căsătoriei și cei din căsătorie