limbă oficială

Art. 13 – Limba oficială

În România, limba oficială este limba română.