Art. 142 – Structura

(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
(2) Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.
(3) Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de Preşedintele României.
(4) Judecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia, pentru o perioadă de 3 ani.
(5) Curtea Constituţională se înnoieşte cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.

3 Comments

  1. […] (1), art. 15 alin. (2), art. 20, art. 23 alin. (12), art. 124 alin. (3), art. 126 alin. (3), art. 142 alin. (1) şi art. 147 alin. (1) şi (4). Totodată, acesta apreciază că se aduce atingere şi […]

  2. […] Constituției, fără a fi, însă, garantul supremației sale, funcție atribuită (de art. 142) Curții Constituționale, […]

  3. […] prin aceeasi lege de revizuire s-a introdus un nou alineat in art. 142 din Titlul V – “Curtea Constitutionala”, care are urmatorul […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.