Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

5 Comments

  1. […] prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 129 referitor […]

  2. […] Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca soluția legislativă potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 este ʺdefinitivă” este neconstituțională. Curtea a constatat că lipsa unei căi de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţa de executare prin care se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, reglementând o restrângere a exerciţiului acestui drept care nu respectă condiţia de proporţionalitate prevăzută de art. 53 alin. (2) din Constituţie. […]

  3. […] evidențiază esența prevederilor art. 53 alin. (1) din Constituție, evocând faptul că restrângerea exercițiului drepturilor ori libertăților, […]

  4. […] de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21privind accesul liber la justitie si art. 53 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor […]

  5. […] susţinute nici de necesitatea corelării Codului de procedură penală cu Constituţia României (art. 53 din Constituţia României, republicată) şi nici de regulile procesului […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.