Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

19 Comments

 1. […] prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 129 referitor […]

 2. […] Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca soluția legislativă potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 este ʺdefinitivă” este neconstituțională. Curtea a constatat că lipsa unei căi de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţa de executare prin care se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, reglementând o restrângere a exerciţiului acestui drept care nu respectă condiţia de proporţionalitate prevăzută de art. 53 alin. (2) din Constituţie. […]

 3. […] evidențiază esența prevederilor art. 53 alin. (1) din Constituție, evocând faptul că restrângerea exercițiului drepturilor ori libertăților, […]

 4. […] de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21privind accesul liber la justitie si art. 53 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor […]

 5. […] susţinute nici de necesitatea corelării Codului de procedură penală cu Constituţia României (art. 53 din Constituţia României, republicată) şi nici de regulile procesului […]

 6. […] cetățenilor. Atenție! Orice astfel de restrângere trebuie să fie în concordanță cu art. 53 din Constituția României, adică prin lege. Ce înseamnă asta? Guvernul, prin delegarea legislativă de care se bucură, va […]

 7. […] dispoziții sunt în consonanță cu dispozțiile art. 53, text din Constituție, care reglementează posibilitatea şi condiţiile generice în care poate […]

 8. […] de urgență a permis guvernanților sub umbrela legislativă și la brațul Constituției, să suspende temporar apariția unor publicații. Vă mai amintiți în ce dată și pe ce site […]

 9. […] ideea nu este lipsită de meritele sale, pentru că, potrivit art. 53 din Constituţie, exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege. Or, în […]

 10. […] „Articolul 53 din Constituție spune clar că restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți se poate face doar prin lege și numai dacă se impune în situații definite clar, cum ar fi apărarea securității naționale, a sănătății publice și așa mai departe. Deci întrebarea care se pune este: avem o lege care să permită angajatorilor să facă distincția între vaccinat și nevaccinat? Răspunsul este nu”, mi-a explicat președintele CNCD. […]

 11. […] „Articolul 53 din Constituție spune clar că restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți se poate face doar prin lege și numai dacă se impune în situații definite clar, cum ar fi apărarea securității naționale, a sănătății publice și așa mai departe. Deci întrebarea care se pune este: avem o lege care să permită angajatorilor să facă distincția între vaccinat și nevaccinat? Răspunsul este nu”, mi-a explicat președintele CNCD. […]

 12. […] de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21privind accesul liber la justitie si art. 53 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor […]

 13. […] Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cum vede lucrurile.„Articolul 53 din Constituție spune clar că restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți se poate face […]

 14. […] és bizonyos feltételekkel lehetővé teszi az emberi jogok korlátozását. Az alaptörvény 53. paragrafusának első bekezdésében felsorolt célok között szerepel a közegészség védelme is. Az emberi […]

 15. […] Cazanciuc nu a fost în stare să răspundă. Și nici nu avea cum cât timp art 53 din Constituție permite restrângerea de drepturi prin lege și în anumite condiții cu asupra de măsură […]

 16. […] opinia autorului excepției, prevederile criticate sunt contrare art. 16 şi art. 53 din Constituţie, precum şi art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor […]

 17. […] dispoziții sunt în consonanță cu dispozțiile art. 53, text din Constituție, care reglementează posibilitatea şi condiţiile generice în care poate […]

 18. […] dispoziții sunt în consonanță cu dispozțiile art. 53, text din Constituție, care reglementează posibilitatea şi condiţiile generice în care poate […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.