Art. 32 – Dreptul la învăţătură

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
(3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
(4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
(5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.
(6) Autonomia universitară este garantată.
(7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.

21 Comments

 1. […] despre un învăţământ religios organizat„potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult” (art. 32 alin. 7 din Constituţie). Pe câţi părinţi creştini vor fi convins însă argumentări repetate în […]

 2. […] de altă parte, tot ea, Constituția României, vorbește despre dreptul la educație, care este la fel de fundamental ca libertatea conștiinței. Beneficiarul acestui drept la […]

 3. […] de altă parte, tot ea, Constituția României, vorbește despre dreptul la educație, care este la fel de fundamental ca libertatea conștiinței. Beneficiarul acestui drept la […]

 4. […] că, potrivit art. 32 alin. (6) din Constituţia României, autonomia universitară este garantată. Cu toate acestea, astfel cum a […]

 5. […] religioasă și regimul general al cultelor și Constituția României art. 29 alin. 6 și art. 32 alin. 7. Conform dexonline.ro, definiția cuvântului „religie” semnifică: Disciplină […]

 6. […] religioasă și regimul general al cultelor și Constituția României art. 29 alin. 6 și art. 32 alin. 7. Conform alineatelor din articol, statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va […]

 7. […] art. 3 alin. (3), art. 23 alin. (12), art. 32 alin. (2), (3), (4), (5), art. 44 alin. (9), art. 45, art. 55 alin. (3), art. 94 alin. (1) lit. c), […]

 8. […] „Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.” Link: AICI […]

 9. […] în Constituție se declară că „dreptul la educație este asigurat prin învățământul general […]

 10. […] verde” digital, cu excepția celor care au contraindicații medicale. Reamintim că Dreptul la Învățătură este un drept constituțional care nu poate fi îngrădirea printr-un act discriminatoriu și […]

 11. […] „certificat verde”digital, cu excepția celor care au contraindicații medicale. Reamintim că Dreptul la Învățătură este un drept constituțional care nu poate fi îngrădirea printr-un act discriminatoriu și […]

 12. […] final, ne unem intrebarea cum ramine cu respectarea art. 32 din Constitutia Romaniei, care spune ca ,,Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu […]

 13. […] “Art. 32 – Dreptul la învățătură”. Constituția României (në rumanisht). […]

 14. […] profesionale sunt 850.000 elevi. Dreptul la învăţământ este consacrat în țara noastră în art. 32 din Constituţia României şi dezvoltat în Legea educaţiei nr. 1/2011. Cât privește minorii, […]

 15. […] de lege incidente: Constituție, art. 32 | Legea nr. 254/2013, art. 34 alin. (2), alin. (4), art. 45 | Declarația universală a drepturilor […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.