Art. 80 – Rolul Preşedintelui

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

8 Comments

  1. […] “(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţio… (2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.” […]

  2. […] Președintele să introducă această cerere? Răspunsul este desigur afirmativ, din moment ce art. 80 alin. 2 teza I dispune că ” Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna […]

  3. […] Art. 80 – Rolul Preşedintelui … Art. 85 – Numirea Guvernului Art. 86 – Consultarea Guvernului Art. 87 – Participarea la şedinţele Guvernului Art. 88 – Mesaje Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului Art. 90 – Referendumul Art. 91 – Atribuţii în domeniul politicii externe Art. 92 – Atribuţii în domeniul apărării Art. 93 – Măsuri excepţionale Art. 94 – Alte atribuţii […]

  4. […] Art. 80 – Rolul Presedintelui(…)(2) Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate. Sursa […]

  5. […] Mă uit la TV şi văd discuţii despre regi şi principi ai României. Dar când mă uit în Constituţie şi văd un capitol întreg despre Preşedintele României: cap. II al titlului III, adică art. 80–101. […]

  6. […] neuron taricenist, „intreg poporul” Presedintele Romaniei pe care, (  impotriva articolului 80 din Constitutie,  interpretat de CCR de nenumarate ori ) , acesti retardati cred ca-l pot reduce la tacere, a […]

  7. […] III („Autorități publice”) Capitolul II („Președintele României”/articolele 80–101), cadrul instituțional-constituțional al „Președintelui României”; niciun text, din […]

  8. […] in Titlul III („Autoritati publice”), Cap. II („Presedintele Romaniei” – art. 80–101), cadrul institutional-constitutional al „Presedintelui Romaniei”, dar niciun text, […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.