Art. 31 – Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

3 Comments

  1. […] al avocatului. Interdicția interceptării ”prin ricoșeu”, publicat pe site-ul UNBR [7] Art. 31 din Constituția României, alin. (2) și (4): (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor […]

  2. […] să acționez în judecată civilă publicația unde a apărut mizeria asta despre mine. Nu mă las: art. 31 alin. 4 Constituție spune că „Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure […]

  3. […] apare in: – art. 6 alin. (2): „Masurile de protectie luate de stat…” – art. 31 alin. (3): „sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor…” – art. 34 alin. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.