Art. 31 – Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

9 Comments

  1. […] al avocatului. Interdicția interceptării ”prin ricoșeu”, publicat pe site-ul UNBR [7] Art. 31 din Constituția României, alin. (2) și (4): (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor […]

  2. […] să acționez în judecată civilă publicația unde a apărut mizeria asta despre mine. Nu mă las: art. 31 alin. 4 Constituție spune că „Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure […]

  3. […] apare in: – art. 6 alin. (2): „Masurile de protectie luate de stat…” – art. 31 alin. (3): „sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor…” – art. 34 alin. […]

  4. […] ca tu să ai acces la adevăr este un drept derivat din principii precum dreptul la informație (art. 31 Constituția României), dreptul la învățătură (art. 32 Constituția României), libertatea de exprimare (art. 30 […]

  5. […] nivel național, Constituția României consfinţeşte, prin principiul prevăzut la art. 31 alin. (1), ideea potrivit căreia dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu […]

  6. […] 29 – Libertatea conştiinţeiArt. 30 – Libertatea de exprimareArt. 31 – Dreptul la informaţieArt. 32 – Dreptul la învăţăturăArt. 33 – Accesul la culturăArt. 34 […]

  7. […] material viitor, acest subiect. Unul dintre drepturile cetățeanului este cel prevăzut la art. 31 din Constituția României-Dreptul la Informație! Site-ul oficial al primăriei, http://primariamoieciu.ro, este mai degrabă […]

  8. […] nivel național, Constituția României consfinţeşte, prin principiul prevăzut la art. 31 alin. (1), ideea potrivit căreia dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu […]

  9. […] nivel național, Constituția României consfinţeşte, prin principiul prevăzut la art. 31 alin. (1), ideea potrivit căreia dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.