Art. 16 – Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.

21 Comments

 1. […] constituţionale ale art. 1 alin. (3) referitor la valorile supreme ale poporului român, ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi ale art. 21 privind accesul liber la […]

 2. […] – “Nimeni nu este mai presus de lege.” (http://www.constitutiaromaniei.ro/art-16-egalitatea-in-drepturi/) – Ochi pentru ochi si dinte pentru […]

 3. […] de a beneficia de reproducerea asistată medical exclusiv cuplului contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţia României[24] […]

 4. […] poate fi contrapusă prevederii art. 72 nicio altă prevedere constituțională, mereu invocată, art. 16 alin. 2, potrivit căreia ”Nimeni nu este mai presus de lege”, aflată în Titlul II – Drepturi, […]

 5. […] a principiului egalității în fața legii a cetățenilor, consacrat constituțional în art. 16 alin. (1) si în cadrul art. 124 alin. (2) din Constituţie, prevăzându-se faptul că justiţia este egală […]

 6. […] prezentului punct de vedere trebuie avute în vedere următoarele dispoziții constituționale: – art. 16 alin. (1) și (2): cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără […]

 7. […] sa, astfel încât nedemnitatea instituită în ceea ce îl priveşte nu contravine prevederilor art. 16 şi art. 20 din Constituţie […]”. Curtea Constituţională a avut în vedere infracţiunea […]

 8. […] că prevederile de lege criticate contravin atât dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un […]

 9. […] prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în […]

 10. […] situației parcărilor din oraș și chiar a trotuarelor ciuntite sau lipsă. Citiți și Art. 16 din Constituția […]

 11. […] autoarei excepţiei, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 44 […]

 12. […] prevede în art. 16 alin 3 că o demnitate publică se poate ocupa „în condițiile legii” – în cazul de față […]

 13. […] prevede în art. 16 alin 3 că o demnitate publică se poate ocupa „în condițiile legii” – în cazul de față este […]

 14. […] alte cuvinte, în România, polițiștii fac excepție de lege. Nu se aplică art. 16 alin. 2 din Constituția României care spune: Nimeni nu este mai presus de lege, deoarece dacă ar fi filmat un cetățean oarecare.. […]

 15. […] ”preexistent calității de asigurat” cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 încalcă articolul 16 alin. (1) din Constituție referitor la egalitatea în fața legii și a autorităților publice, întrucât nu permite și […]

 16. […] principiu ar putea parea fastidios. Dar Constitutia noastra consacra egalitatea in fata legii (art. 16 alin. (1)) si principiul garantarii drepturilor si libertatilor cetatenesti, iar acestea inca sunt […]

 17. […] deja, cu referire la art. 7 din CEDO, ci și neconstituțională, având în vedere dispozițiile art. 16 alin.(1) din Constituție, care stabilește că: „Cetățenii sunt egali în fața legii și a […]

 18. […] la critica de neconstitutionalitate raportata la art. 16 privind egalitatea in drepturi din Legea fundamentala, Curtea constata ca aceasta este […]

 19. […] să conducă la concluzia că reevaluarea „(…) standardului de protecţie pe care îl asigură art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie, în sensul reducerii marjei de apreciere a legiuitorului […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.