Art. 45 – Libertatea economică

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.

3 Comments

  1. […] acestui ordin pentru urmatoarele motive punctuale: – art. 4 lit. b) din Anexa 1 contravine art. 45 din Constitutie in sensul in care prin declararea reclamantei, organizata in PFA, ca scoala auto, I […]

  2. […] – art. 3 alin. (3), art. 23 alin. (12), art. 32 alin. (2), (3), (4), (5), art. 44 alin. (9), art. 45, art. 55 alin. (3), art. 94 alin. (1) lit. c), art. 125 alin. (1), (2), art. 131 alin. (3), art. […]

  3. […] 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă) sunt contrare dispoziţiilor art. 45 din Constituţie cu privire la libertatea economică, întrucât restricţionează dreptul de a […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.