Art. 148 – Integrarea în Uniunea Europeană

(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene.

12 Comments

  1. […] consecință, prin raportare la prevederile art. 148 alin. 2 și 3 din Constituție[25], dreptul la un ajutor jurisdicțional devine un drept fundamental și impune […]

  2. […] intrucat, conform art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei, revizuita si republicata, normele obligatorii ale dreptului UE […]

  3. […] Europene, legislaţie cu caracter obligatoriu ce prevalează legislaţiei româneşti potrivit art. 148 alin. 2 din Constituţia României, după 8 (opt) ani de la momentul la care a plătit-o. [s.n. – […]

  4. […] de poluare, astfel încât dispoziţiile acesteia pot fi înlăturate de la aplicare, în baza art. 148 alin. 2 din Constituţie. [s.n. – […]

  5. […] licite a averii nu împiedică legiuitorul primar sau delegat ca, în aplicarea dispoziţiilor art. 148 din Constituţie (privind integrarea în Uniunea Europeană) să adopte reglementări care să […]

  6. […] că acesta nu a recunoscut o forță supraconstituțională a dreptului unional. Astfel, art. 148 din Constituție tratează doar raportul dintre dreptul intern și dreptul Uniunii Europene, conferindu-i prioritate […]

  7. […] său, studii de drept comparat[14]. În acest context reamintesc prevederile art. 11, 20 şi 148 din Constituţie, care stabilesc corelaţia între dreptul intern şi dreptul […]

  8. […] revizuită încă în 2003. Între altele, atunci a fost introdusă o prevedere constituțională (art. 148) care consacră prioritatea de aplicare a dreptului Uniunii Europene faţă de reglementările din […]

  9. […] ci ar pune Romania in postura de a incalca permanent Dreptul Uniunii Europene, lucru interzis de art. 148 din […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.