Art. 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.
(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.
(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

4 Comments

  1. […] procurorilor pentru erori grave săvârșite în activitatea lor. Nu se observă însă că prin art. 52 alin. 3 din Constituție se prevede expres că Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate […]

  2. […] prin art. 52 alin. (3) garantează și în prezent posibilitatea de angajare a răspunderii materiale a magistraților, […]

  3. […] partide politice judecatorii CCR, avocatii poporului, MAGISTRATII…”, iar dispozitia din art. 52 alin. (2) stabileste ca „Raspunderea Statului… nu inlatura raspunderea MAGISTRATILOR, care […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.