Art. 24 – Dreptul la apărare

(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

5 Comments

  1. […] din cuprinsul acestora este neconstituţională în raport de dispozițiile art.21 alin.(3) și art. 24 din […]

  2. […] de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituție. Curtea a reținut că, în absența oricărei circumstanțieri, norma fundamentală invocată are […]

  3. […] Art. 24 din Constituţie garantează dreptul cetăţenilor români la apărare. În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. […]

  4. […] judiciar. Ce faci dacă nu deții mijloacele financiare necesare angajării unui avocat? Conform articolului 24 din Constitutia României, dreptul la justiție și apărare îi este garantat oricărei persoane, indiferent de situația […]

  5. […] şi libertăţilor fundamentale ale individului, respectiv cele consacrate de art. 21 şi art. 24 din […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.