Art. 24 – Dreptul la apărare

(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

2 Comments

  1. […] din cuprinsul acestora este neconstituţională în raport de dispozițiile art.21 alin.(3) și art. 24 din […]

  2. […] de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituție. Curtea a reținut că, în absența oricărei circumstanțieri, norma fundamentală invocată are […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.