Art. 11 – Dreptul internaţional şi dreptul intern

(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

12 Comments

 1. […] si prevederile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, este evidenta iar in baza art. 11 si 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei, avand in vedere si forta supralegislativa a tratatelor […]

 2. […] a publicat în revista Pandectele Române nr. 8/2015 articolul intitulat: „Comentarii pe marginea art. 11 din Constituția României, […]

 3. […] criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3), (4) şi (5), art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 20, art. 23 alin. (12), art. 124 alin. (3), art. 126 alin. (3), art. […]

 4. […] și dreptul internațional, în virtutea sistemului monist pe care România îl îmbrățișează (art. 11 alin. 2), conținutul noțiunii de „libertate de exprimare” se îmbogățește cu sensurile atribuite […]

 5. […] cu a 45-a zi) nu respectă principiul efectivităţii, ele urmând a fi înlăturate, în temeiul art. 11 şi art. 148 din Constituţia […]

 6. […] şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 2  şi art. 20 din Constituţia României, fac parte din dreptul intern ca urmare a ratificării […]

 7. […] Atenția este îndreptată și asupra opțiunii legiuitorului român, subliniindu-se că acesta nu a recunoscut o forță supraconstituțională a dreptului unional. Astfel, art. 148 din Constituție tratează doar raportul dintre dreptul intern și dreptul Uniunii Europene, conferindu-i prioritate celui din urmă, însă nu și față de prevederile din Constituție, o eventuală normă unională contrară Constituției determinând incidența art. 11 alin. (3) din legea fundamentală. […]

 8. […] că prevederile de lege criticate contravin atât dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în […]

 9. […] juridic în ansamblul său, studii de drept comparat[14]. În acest context reamintesc prevederile art. 11, 20 şi 148 din Constituţie, care stabilesc corelaţia între dreptul intern şi dreptul […]

 10. […] juridic în ansamblul său, studii de drept comparat[14]. În acest context reamintesc prevederile art. 11, 20 şi 148 din Constituţie, care stabilesc corelaţia între dreptul intern şi dreptul […]

 11. […] Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003. Potrivit art. 11 din Constituţia României din momentul ratificării acest tratat internaţional a devenit parte din dreptul intern şi este […]

 12. […] următorii termeni: „În fine, referitor la criticile formulate din perspectiva dispozițiilor art. 11, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (2) teza întâi și art. 148 din […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.