Art. 73 – Categorii de legi

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.
(3) Prin lege organică se reglementează:
a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora;
d) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război;
g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;
h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;
i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
j) statutul funcţionarilor publici;
k) contenciosul administrativ;
l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi;
m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
n) organizarea generală a învăţământului;
o) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală;
p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
r) statutul minorităţilor naţionale din România;
s) regimul general al cultelor;
t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.

9 Comments

  1. […] consacrate prin lege organică, astfel că reglementarea lor prin acte administrative contravine art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Mai mult, prin delegarea unei competenţe ce aparţine în exclusivitate […]

  2. […] acordă să fie o lege organică, adică să fie adoptată cu votul majorităţii fiecărei Camere [art. 73 lit. i) şi art. 76 alin. (1) din Constituţie]; – legea să nu aibă efecte asupra măsurilor de […]

  3. […] este, conform art. 73 alin. 3 din Constituția României, că grațierea colectivă se dispune prin lege organică. În acest […]

  4. […] nr. 51/1995 este o lege organică, în sensul dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, la fel ca şi legile privind organizarea şi funcţionarea […]

  5. […] expres că exercitarea acestei libertăţi se face „potrivit legii” iar acea lege, potrivit art. 73 alin.(3) lit. s) din Constituţie, trebuie să fie o lege organică. Cu alte cuvinte, fiind de o aşa de mare importanţă pentru […]

  6. […] legislația trebuie revizuită. Așa se întâmplă și în cazul prevederilor constituționale. Legile organice sunt cele care ne interesează cel mai mult pe noi, civilii, pentru că se referă la regulile care […]

  7. […] 73 – Categorii de legiArt. 74 – Iniţiativa legislativăArt. 75 – Sesizarea CamerelorArt. 76 […]

  8. […] Pentru lista domeniilor organice, vezi ART. 73 din Constituție. […]

  9. […] insolvenţei, se pune problema care normă are prioritate. Utilizînd criteriul constituţional (art. 73 din Constituţia României), observăm că doar Legea nr. 85/2014 are caracterul de lege organică. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.