Art. 73 – Categorii de legi

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.
(3) Prin lege organică se reglementează:
a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora;
d) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război;
g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;
h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;
i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
j) statutul funcţionarilor publici;
k) contenciosul administrativ;
l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi;
m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
n) organizarea generală a învăţământului;
o) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală;
p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
r) statutul minorităţilor naţionale din România;
s) regimul general al cultelor;
t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.

3 Comments

  1. […] consacrate prin lege organică, astfel că reglementarea lor prin acte administrative contravine art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Mai mult, prin delegarea unei competenţe ce aparţine în exclusivitate […]

  2. […] acordă să fie o lege organică, adică să fie adoptată cu votul majorităţii fiecărei Camere [art. 73 lit. i) şi art. 76 alin. (1) din Constituţie]; – legea să nu aibă efecte asupra măsurilor de […]

  3. […] este, conform art. 73 alin. 3 din Constituția României, că grațierea colectivă se dispune prin lege organică. În acest […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.