Art. 100 – Actele Preşedintelui

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului.
(2) Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatele (2) şi (3), articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de primul-ministru.

2 Comments

  1. […] prin decret, care se contrasemnează de primul ministru [art. 94 lit. b), art. 98 şi art. 100 din Constituţie]. Deşi i se spune graţiere individuală, prin acelaşi decret pot fi graţiate […]

  2. […] Alin.(1) al art.100 din Constituția României (https://www.constitutiaromaniei.ro/art-100-actele-presedintelui/):„Actele Preşedintelui(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.