Art. 75 – Sesizarea Camerelor

(1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) şi (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului.
(2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.
(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv.
(4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă.
(5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere.

4 Comments

  1. […] „adoptarea tacita”, „asumarea raspunderii” si „delegarea legislativa” prevazute de art. 75  alin. (2) teza a II-a, art. 76, art. 108 si art. 114 din Constitutie in ultimele […]

  2. […] „adoptarea tacita”, „asumarea raspunderii” si „delegarea legislativa” prevazute de art. 75  alin. (2) teza a II-a, art. 76, art. 108 si art. 114 din Constitutie in ultimele legislaturi A. ”Adoptarea […]

  3. […] Camera superioară este Senatul, care, deși are mai puțini membri, este prima sesizată atunci când este propus un nou proiect de lege sau o propunere legislativă. Acestea sunt supuse dezbaterilor între senatori și supus scrutinului – aprobăm sau respingem? Senatorii au obligația să se pronunțe pro sau contra propunerilor în 45 de zile în mod obișnuit, sau în 60 în cazurile speciale. Dacă prima cameră sesizată nu reușește să obțină votul majoritar de o parte sau de cealaltă în acest termen, felicitări, dragi români, avem un proiect de lege care a trecut oficial de prima cameră! De aici, ajunge la deputați care pot să zică „super” și aia e. Prima cameră sesizată are rolul deciziei definitive. Există, totuși, câteva cazuri în care proiectele trec prima oară prin Camera Deputaților și dacă vă place legislația, le găsiți aici. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.