Art. 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

13 Comments

 1. […] art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, este evidenta iar in baza art. 11 si 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei, avand in vedere si forta supralegislativa a tratatelor internationale in […]

 2. […] caz contrar ea ar fi acuzată de denegare de dreptate, sens în care sunt invocate dispoziţiile art. 20 alin. (2) din Constituţie şi art. 4 alin. (2) din Noul Cod civil, care conferă prioritate în […]

 3. […] aplicarea art. 20 din Constituția României, hotărârile instanței europene cu privire la ajutorul judiciar au […]

 4. […] publice, fără privilegii și fără discriminări[22]; nimeni nu este mai presus de lege; – art. 20 alin. (1) și (2): dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi […]

 5. […] probe ce putea duce la stabilirea adevărului, unii judecători, având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (2) din Constituţia României şi jurisprudenţa CEDO, au făcut aplicarea directă a art. 6 parag. 3 […]

 6. […] procedură penală şi acest lucru nu este un arbitrariu, este o obligație constituţională din art. 20 dacă el contravine Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Persoana vătămată s-a întrebat […]

 7. […] anume consta încălcarea şi care anume lege internă se impune a fi înlăturată în aplicarea art. 20 alin. (2) din Constituţia României, dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la […]

 8. […] nr. 262/2007, inclusiv în privinţa art. 4 din legea contenciosului administrativ, în aplicarea art. 20 alin. 2 şi art. 148 alin. 2 din Constituţie, prin raportare la Convenţia europeană a drepturilor omului […]

 9. […] ansamblul său, studii de drept comparat[14]. În acest context reamintesc prevederile art. 11, 20 şi 148 din Constituţie, care stabilesc corelaţia între dreptul intern şi dreptul […]

 10. […] în ansamblul său, studii de drept comparat[14]. În acest context reamintesc prevederile art. 11, 20 şi 148 din Constituţie, care stabilesc corelaţia între dreptul intern şi dreptul […]

 11. […] Prin urmare, Curtea Constituțională refuză aplicarea necondiționată a Cartei raportat la art. 20 din Constituție.”  concluzioneaza autoarea articolului din […]

 12. […] Prin urmare, Curtea Constituțională refuză aplicarea necondiționată a Cartei raportat la art. 20 din Constituție.”  concluzioneaza autoarea articolului din […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.