Art. 61 – Rolul şi structura

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.
(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.

6 Comments

  1. […] din vechea şi din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispoziţiilor art. 61 din Constituţie, ar permite judecătorului să […]

  2. […] aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999, şi, prin raportare la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 139 alin. (1) din Constituţie şi, respectiv, la cele ale art. 78 din Legea nr. 24/2000 […]

  3. […] din vechea și din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să […]

  4. […] este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării [art. 61 alin. 1 din Constituție] continuă de ani de zile să nu se manifeste ca atare, să petreacă mai multe […]

  5. […] 61 – Rolul şi structuraArt. 62 – Alegerea CamerelorArt. 63 – Durata mandatuluiArt. 64 – Organizarea […]

  6. […] art. 61 din Constituția României, Parlamentul este organul reprezentativ al poporului român și unica autoritate legiuitoare a […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.