Art. 41 – Munca şi protecţia socială a muncii

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.

2 Comments

  1. […] contractului individual de munca restrange in mod nejustificat dreptul la munca, consacrat în art. 41 alin. (1) din Constituția […]

  2. […] activitati in perioada derularii contractului individual de munca. In raport cu dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie si ale art. 3 alin. (1) din Codul muncii, care consacra principiul libertatii muncii, o astfel de […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.