Art. 126 – Instanţele judecătoreşti

(1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
(2) Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.
(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.
(4) Compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi regulile de funcţionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.
(5) Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiinţate instanţe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.
(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar. Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale.

19 Comments

 1. […] instituție numită instanță de judecată, care ea și numai ea care înfăptuiește justiția (art. 126 alin. 1 Constituție); or, justiția se înfăptuiește în numele legii (art. 124 alin. 1 Constituție) și […]

 2. […] instituție numită instanță de judecată, care ea și numai ea înfăptuiește justiția (art. 126 alin. 1 Constituție); or, justiția se înfăptuiește în numele legii (art. 124 alin. 1 Constituție) și […]

 3. […] instituție numită instanță de judecată, care ea și numai ea înfăptuiește justiția (art. 126 alin. 1 Constituție); or, justiția se înfăptuiește în numele legii (art. 124 alin. 1 Constituție) și […]

 4. […] opinie separată) sunt pentru o soluție contrară?; ce rol are ÎCCJ, care potrivit Constituției ( 126) ar trebui să asigure interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate instanțele […]

 5. […] caracterul necesar al măsurii criticate, Curtea a constatat că: “33. (…) potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul este singurul în drept să stabilească procedura de judecată, […]

 6. […] interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti, conform art. 126 alin. (3) din […]

 7. […] de atac, s-a reţinut că sunt prevăzute de norme juridice procedurale. Or, conform dispoziţiilor art. 126 alin. 2 din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin […]

 8. […] judecătoresc pe calea contenciosului administrativ, fiind în prezenţa excepţiei înscrise în art. 126 alin. (6) din Constituţie şi a art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004, respectiv un act […]

 9. […] nu are dreptul să intervină în procesul de realizare a justiției, deoarece, potrivit art. 126 alin. 1 din Constituție, justiția se realizează prin ICCJ și prin celelalte instanțe judecătorești […]

 10. […] a unor atribuţii ce aparţin sferei competenţelor instanţelor judecătoreşti, reglementată la art. 126 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi […]

 11. […] releva evident iluzia de independenta si distanta mare dintre consacrarea acesteia prin art. 124, 126 si 133 din Constitutie si implementarea efectiva prin legea de organizare […]

 12. […] 124 și 126 din Constituție, implicate în contraargumentele care mi se opun, merită într-adevăr să rețină atenția. Art. […]

 13. […] la îndeplinire de către instanţa supremă a prerogativelor constituţionale înscrise în art. 126 alin. (3) din Constituţia României, pe de o parte, iar, pe de altă parte, de asigurarea interpretării şi […]

 14. […] instanțelor judecătorești, legiuitorul, în virtutea rolului său constituțional consacrat de art. 126 alin. (2) și art. 129 din Legea fundamentală, putând stabili prin lege procedura de judecată. Aceste […]

 15. […] Este vorba despre cele 16 curți de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție. Conform art. 126 alin. (3) din Constituție, aceasta asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către […]

 16. […] Termenul de „JUSTITIE”, repetat in Titlul II, este inadecvat, tinand seama de art. 126 alin. (1) din Constitutie: „Justitia se realizeaza prin ICCJ si prin celelalte instante […]

 17. […] instituție numită instanță de judecată, care ea și numai ea înfăptuiește justiția (art. 126 alin. 1 Constituție); or, justiția se înfăptuiește în numele legii (art. 124 alin. 1 Constituție) și […]

 18. […] cât şi întreaga societate românească trebuie să conștientizeze şi să accepte că, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituția României, „Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație şi […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.