Art. 58 – Numirea şi rolul

(1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.
(2) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
(3) Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică.

3 Comments

  1. […] echilibrul puterilor în stat și calitatea procesului legislativ. După cum am mai arătat[23], 58 alin. 1 din Constituție stabilește că acesta are rolul de a apăra drepturile și libertățile […]

  2. […] să sporească în mod considerabil rolul şi autoritatea Avocatului Poporului, care potrivit art. 58 alin. (1) din Constituţie are ca atribuţie apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, […]

  3. […] Matei: Avocatul Poporului apara drepturile si libertatile persoanelor fizice, conform Constitutiei (art. 58) si Legii de organizare si functionare a institutiei Avocatului Poporului nr. 35/1997. Cat de […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.