Art. 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

5 Comments

  1. […] la integritatea fizică şi psihică prin art. 22 alin. 1, dreptul la ocrotirea sănătăţii prin art. 34, dreptul la mediu sănătos prin art. […]

  2. […] ocrotirea sănătăţii precum şi dreptul la viaţă sunt garantate constituţional (art. 22 şi 34 din Constituţia României) şi ele trebuie asigurate efectiv de Statul Român, prin instituţiile sale, în condiţiile […]

  3. […] Art. 22 (Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica), 30 (Libertatea de exprimare) si 34 (Dreptul la ocrotirea sanatatii) ale Constitutiei Romaniei, in slujba propriilor misiuni, valori si obiective asumate si sub […]

  4. […] le sunt încălcate unul din drepturile fundamentale garantate prin Constituția României – art. 34 alin. 1 și 2, art. 47 alin. 1 și 2, iar în aceste condiții am contactat Primăria Municipiului […]

  5. […] de la animale la om sunt necesare, dând efectivitate și constituind o garanție a respectării art. 34 din Constituție. În acest sens, potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.