Art. 115 – Delegarea legislativă

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.
(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
(7) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).
(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.

14 Comments

 1. […] ordonanţe se introduce art. 11.1^1 şi 2 din Codul fiscal, apoi prin OUG 125/2011, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se introduce art. 11.1^3 şi 4 şi Guvernul României adoptă […]

 2. […] Curtea a constatat că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 încalcă art. 115 alin. (4) din Constituţie. Motivele invocate de Guvern pentru emiterea ordonanţei de urgenţă, astfel cum sunt enunţate […]

 3. […] acest fel. Din păcate doamna Prună a mai comis-o până acum și cu ordonanța cu interceptările (legiferarea prin ordonanță în domeniul drepturilor fundamentale este explicit interzisă de Cons… și mai vrea să repete încă o dată isprava și cu modificarea condițiilor pentru […]

 4. […] în Parlament OUG a fost depusă ieri la Parlament. Acesta o poate aproba sau respinge, conform art. 115 alin. (4) Constituție. Procedura este una rapidă, însă va dura cu siguranță mai mult de 10 […]

 5. […] poate delega Guvernului funcția legislativă, prin lege specială de abilitare, dar, conform art. 115 alin. 1, exclusiv „în domenii care nu fac obiectul legilor organice”. Or, alin. 73 alin. h și j […]

 6. […] nu se reglementează decât intrarea în vigoare a legii ( 78), a ordonanțelor de urgență (art. 115 alin. 5), a Deciziilor CCR (art. 147 alin. 4) și chiar a Constituției (art. 153), dar în doctrină[19] […]

 7. […] a legilor organice, în alte situații decât cele extraordinare, la care face referire art. 115 alin. 4 din Constituția României și fără motivarea urgenței reglementării denotă, în realitate, o […]

 8. […] iar adoptarea unei O.U.G. . in vacanta parlamentara este VADIT neconstitutionala, incalcand art. 115 din Constitutie (“existenta unei situatii exceptionale”) si sfidand efectul major al votului la […]

 9. […] – art. 53 alin. (2), teza a 2-a: „Masura (restrangerea trebuie sa fie…)” – art. 115 alin. (8) „prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, daca este cazul (?!), […]

 10. […] parte din ele decurg din două alineate ale Articolului 115, referitor la delegarea […]

 11. […] care nu pot fi amânate, îl poate adopta. Practic Guvernului României (puterii executive), prin art. 115 din Constituţia României îi este conferit posibilitatea de a da un act normativ cu aceeași valoare ca a unei legi, putere […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.