Art. 15 – Universalitatea

(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

15 Comments

 1. […] deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”, şi cu prevederea din art. 15 alin. (2) al Constituţiei României, care spune: “Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii […]

 2. […] deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”, şi cu prevederea din art. 15 alin. (2) al Constituţiei României, care spune: “Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii […]

 3. […] din 1969. O atare opțiune este impusă de exigențele principiului constituţional regăsit în art. 15 alin. 2 din Constituție, cât timp, în legea nouă, nu mai este reglementată o modalitate de […]

 4. […] silită. Acest drept se poate exercita însă numai cu respectarea autorității lucrului judecat, art. 15 alin. 2 din Constituție prevăzând că legile, cu excepția celei penale sau contravenționale mai […]

 5. […] de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind […]

 6. […] raporta de fiecare dată la legea aplicabilă în momentul respectiv, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Constituţia României. În acelaşi sens este şi OUG nr. 109/2009, art V: „Declararea, […]

 7. […] termeni: „În fine, referitor la criticile formulate din perspectiva dispozițiilor art. 11, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (2) teza întâi și art. 148 din Constituție, Curtea […]

 8. […] mai favorabile este permisă, în temeiul dispoziţiilor constituţionale. Într-adevăr, potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie: „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau […]

 9. […] ciuda unor încercări de a interpreta „creativ” dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2), regula neretroactivității legii civile edictată de acest text rămâne cantonată în […]

 10. […] procedural, în acord cu principiul constituțional al neretroactivității legii consacrat în art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală (IV). În mod judicios, este subliniat rolul subsidiar al […]

 11. […] Potrivit art. 15 alin. (1) „cetatenii beneficiaza de drepturile si libertatile consacrate prin Constitutie si prin […]

 12. […] de lege incidente: Constituția României, art. 15 | Codul civil, art. 6 alin. (5) | O.U.G. nr. 124 /2011 | Legea-cadru nr. 153/2017 | Legea nr. […]

 13. […] legale incidente: C.proc.pen., art. 4, art. 539, art. 595 | Constituție, art. 15, art. […]

 14. […] cuprinsul art. 15 alin. (2) din Constituție se statuează faptul că legea dispune numai pentru viitor, astfel este consacrat […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.