Art. 42 – Interzicerea muncii forţate

(1) Munca forţată este interzisă.
(2) Nu constituie muncă forţată:
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.

One Comment

  1. […] pe care ar trebui să o prestăm în condiţii normale de muncă şi munca forţată interzisă de art. 42 din Constituţie şi art. 4 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Interesul […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.