Art. 135 – Economia

1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
(2) Statul trebuie să asigure:
a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.

4 Comments

  1. […] Dar România are legi! Un articol din Legea Fundamentală, uitat parcă de puterea executivă, ne face să credem că situaţiile descrise mai sus sunt imposibil de întâlnit, aceasta pentru că „Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurență. Statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie” (art. 135 din Constituţie). […]

  2. […] inhibiția liberei inițiative și un climat de hazard moral. Dacă, potrivit primului alineat al art. 135 din Constituție, ”Economia României este economie de piață, bazată pe liberă inițiativă […]

  3. […] „ Certificarea este mecanismul de intervenție pe o piață ce necesită ordonare, așezare pe baze juste și echitabile”, spune Dl. Găvozdea. Eu, sprijinindu-mă pe Constituție și pe Legea Concurenței, spun că restrângerea accesului pe piața publică și privată este interzis. Cine o avea dreptate, Dl. Găvozdea, sau Constituția? […]

  4. […] libertatea economică trebuie privită în coroborare cu dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. a) şi b) din Constituţie, potrivit cărora statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.