Art. 74 – Iniţiativa legislativă

(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.
(3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.
(4) Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.
(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

8 Comments

 1. […] Proiectele trebuie sustinute prin semnaturi de cel putin 100.000 din populatia cu drept de vot pentru a putea fi luate in considerare. Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor, se arata in lege. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative, conform Art. 74 din Constitutia Romaniei. […]

 2. […] Romaniei.Astfel avem articolul 74 din Constitutia Romaniei ,privind initiativa legislativa(link mai jos), alineatul 2 Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, […]

 3. […] de Google Maps și divergențele între maghiari și români, mai există și articolul 74 din Constituție. „[…] Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă […]

 4. […] trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative, conform Art. 74 din Constitutia Romaniei.), cu sprijinul unui grup de parlamentari, se vor iniția modificările legislative […]

 5. cristian says:

  Justiția trebuie să aibă drept egal de inițiativă legislativă cu puterea executivă și legislativă, prin intermediul Înaltei Curți de Casație și Justiție și/sau prin Consiliul Superior al Magistrturii.
  În caz contrar, echilibrul celor 3 puteri în stat este în defavoarea justiției.
  Art.74 omite Justiția ca titulară a dreptului de inițiativă legislativă.

 6. […] României, la art. 74, prevede dreptul de iniţiativă legislativă pentru puterea executivă – Guvernul, puterea […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.