Art. 27 – Inviolabilitatea domiciliului

(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.
(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.
(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante.

4 Comments

  1. […] logico-juridică coerentă, articulată, un spaţiu accesibil publicului. În România, potrivit art. 27 din Constituţia României, referitor la inviolabilitatea domiciliului. Domiciliul şi reşedinţa […]

  2. […] Articolul 27 din Constituția României prevede, printre altele, că nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, cu excepția situației în care viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane ar fi în pericol. […]

  3. […] Deci acesta este scopul final și agenda recesământului ! Decizia de a vă supune unor astfel de legi aberante vă aparține… În caz că sunteți agasați la ușă sau la poartă de persoane cu Recesamântul , arătațile legea : https://www.constitutiaromaniei.ro/art-27-inviolabilitatea-domiciliului/ […]

  4. […] că sunteți agasați la ușă sau la poartă de persoane cu Recesamântul , arătațile legea : https://www.constitutiaromaniei.ro/art-27-inviolabilitatea-domiciliului/Recensământul este ilegalAvocat Piperea:”Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.