Art. 79 – Consiliul Legislativ

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.
(2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică.

2 Comments

  1. […] Art. 73 – Categorii de legiArt. 74 – Iniţiativa legislativăArt. 75 – Sesizarea CamerelorArt. 76 – Adoptarea legilor şi a hotărârilorArt. 77 – Promulgarea legiiArt. 78 – Intrarea în vigoare a legiiArt. 79 – Consiliul Legislativ […]

  2. […] este printre puținele instituții consacrate în mod direct la nivel constituțional. Conform articolului 79 din Legea fundamentală, acesta este un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.