Art. 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

10 Comments

  1. […] ne garantează: dreptul la viaţă, la integritatea fizică şi psihică prin art. 22 alin. 1, dreptul la ocrotirea sănătăţii prin art. 34, dreptul la mediu sănătos prin art. […]

  2. […] prevederi importante cu privire la: – dreptul la viață, integritate fizică și psihiciă (art. 22 Constituția României) – principiul inviolabilității corpului uman (art. 61 Codul civil) – obligativitatea […]

  3. […] dreptul la ocrotirea sănătăţii precum şi dreptul la viaţă sunt garantate constituţional (art. 22 şi 34 din Constituţia României) şi ele trebuie asigurate efectiv de Statul Român, prin […]

  4. […] României încălcate de prevederile cuprinse la art. 337 din Codul penal I. În conformitate cu art. 22, alin. (1) din Constituţia României, dreptul la integritate fizică este garantat. Statul român, […]

  5. […] persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, valoare garantată de art. 22 din […]

  6. […] lumina si sub auspiciile Art. 22 (Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică), 30 (Libertatea de exprimare) si 34 (Dreptul la ocrotirea sănătăţii) ale Constitutiei […]

  7. […] lumina si sub auspiciile Art. 22 (Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica), 30 (Libertatea de exprimare) si 34 (Dreptul la ocrotirea sanatatii) ale Constitutiei Romaniei, in […]

  8. […] la ocrotirea sanatatii (art. 34 alin. (1)) si dreptul la viata si la integritate fizica si psihica (art. 22 alin. (1)). De aceea, de lege ferenda, ar putea fi luata in calcul o ierarhizare superioara in […]

  9. […] persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, valoare garantată de art. 22 din […]

  10. […] recunoscute de Constituţie şi Convenţiile internaţionale, respectiv dreptul la viaţă – art. 22 din Constituţie şi art. 2 din Convenţia europeană a drepturilor omului, dreptul la muncă […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.