Constituția României Rotating Header Image

Art. 29 – Libertatea conştiinţei

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.
(4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.
(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.
(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

7 Comments

  1. […] mod ostentativ prevederile constitutionale si anume art. 28 privitor la secretul corespondentei si art. 29 privitor la libertatea constiintei, dar oricum se vorbeste despre adoptarea unei noi Constitutii, una care poate va ocroti astfel de […]

  2. […] “Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie… contrară convingerilor sale” (art. 29 alin. 1 – sublinierea noastră) şi obligaţia impusă elevilor creştini de a-şi însuşi aceste […]

  3. […] lucruri simple. Democrația nu înseamnă dictatura majorității, ci respectul pentru minoritate. Libertatea conștiinței, așa cum este ea prevăzută în Constituția noastră, pornește de la ideea că oricât de ciudate ar fi concepțiile fiecăruia dintre noi despre […]

  4. […] lucruri simple. Democrația nu înseamnă dictatura majorității, ci respectul pentru minoritate. Libertatea conștiinței, așa cum este ea prevăzută în Constituția noastră, pornește de la ideea că oricât de ciudate ar fi concepțiile fiecăruia dintre noi despre […]

  5. […] mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă” (acelaşi Art. 29 – vezi textul, la http://www.constitutiaromaniei.ro/art-29-libertatea-constiintei/). Altfel spus, cred eu (susţinut de chiat textul Constituţiei), dacă ortodocşii au dreptul la […]

  6. […] garantează libertatea individuală (articolul 23 din Constituție), libertatea de conștiință (articolul 29 din Constituție) și libertatea de exprimare (articolul 30 din Constituție). În opinia lui, exercițiul unui […]

  7. […] Potrivit art. 29 din Constituţia României, privind libertatea conştiinţei „libertatea credinţelor religioase […]

Leave a Reply