Art. 10 – Relaţii internaţionale

România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.