Art. 110 – Încetarea mandatului

(1) Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale.
(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.
(3) În situaţiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103.
(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

2 Comments

  1. […] prelungi, dar, mare atenţie, delegarea nu se poate prelungi dincolo de data de 23 iulie, căci Articolul 110 din Constituţie prevede că Guvernul este demis dacă primul ministru nu îşi poate exercita atribuţiile mai mult […]

  2. […] prelungi, dar, mare atenţie, delegarea nu se poate prelungi dincolo de data de 23 iulie, căci Articolul 110 din Constituţie prevede că Guvernul este demis dacă primul ministru nu îşi poate exercita atribuţiile mai mult […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.