Art. 111 – Informarea Parlamentului

(1) Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.
(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie.

2 Comments

  1. […] (art. 95, art. 96, art. 99), informarea și răspunderea Guvernului (art. 107, art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 114), deci este firesc ca în Constituție să se prevadă și […]

  2. […] ele izvorând din următoarele articole din Constituţie: art. 56 – Contribuții financiare; art. 111 – Informarea Parlamentului; art. 115 alin. (6); art. 137 – Sistemul Financiar; art. 138 – […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.