Art. 125 – Statutul judecătorilor

(1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii.
(2) Propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice.
(3) Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

7 Comments

  1. […] o consolidare a statutului este necesar ca, în viitorul proiect de revizuire a Constituției, art. 125 alin. (4) să fie regândit, ca propunere, de către Consiliu Superior al Magistraturii sub forma: […]

  2. […] le-a refuzat reînvestirea în funcție, deși se bucurau de inamovibilitate în condițiile art. 125 alin. (1) din […]

  3. […] spune că propunerile de numire în funcție, promovarea, transferul și sancționarea revin CSM (art 125 alin. 2). Nimic despre numirea șefilor. Așa că aceasta urma să se reglementeze prin […]

  4. […] ci ne limităm să observăm că procedura de judecată este stabilită de legiuitor (art. 125 alin. 2 din Constituţie), care trebuie, desigur, să observe regulile şi principiile constituţionale, […]

  5. […] In raport de principiile din art. 124 (3), art. 125 (3) si art. 152 (1) din Constitutia Romaniei, prin Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.