Art. 129 – Folosirea căilor de atac

Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.

3 Comments

  1. […] la accesul liber la justiţie, întrucât acest drept constituţional reprezintă fundamentul art. 129 din Constituţie potrivit căruia: ”Împotriva hotărârilor judecătoreşti părţile […]

  2. […] instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, iar art. 129 din Legea fundamentală prevede că împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public […]

  3. […] legiuitorul, în virtutea rolului său constituțional consacrat de art. 126 alin. (2) și art. 129 din Legea fundamentală, putând stabili prin lege procedura de judecată. Aceste prevederi […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.