Art. 13 – Limba oficială

În România, limba oficială este limba română.

2 Comments

  1. […] seama de restricția din art. 152 alin. 1, referitoare la limba oficială, deși textul propus la art. 13 alin. 2 nu urmărea afectarea limbii oficiale, ci tocmai întărea ideea folosirii ei (pct. 4): […]

  2. […] internațional și dreptul internArt. 12 – Simboluri naționaleArt. 13 – Limba oficialăArt. 14 […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.