Art. 136 – Proprietatea

(1) Proprietatea este publică sau privată.
(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice.

9 Comments

  1. […] naţional ale subsolului şi care constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 din Constituţie şi dacă sunt incluse în sfera de reglementare a art. 1 din Legea nr. 238/2004, Legea […]

  2. […] naţional ale subsolului şi care constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 din Constituţie şi dacă sunt incluse în sfera de reglementare a art. 1 din Legea nr. 238/2004, Legea petrolului. […]

  3. […] mai sus si ca nu intra in categoria bogatiilor de interes public ale subsolului, reglementate de art. 136 alin. 3 din Constitutie, deci nu apartin statului ci comunitatilor locale, iar alte instante, prin […]

  4. […] Legea exploatărilor offshore trebuie să se bazeze pe un calcul solid și ambițios referitor la banii pe care trebuie să îi încaseze de pe urma unei resurse care îi aparține potrivit Constituției. […]

  5. […] Legea exploatărilor offshore trebuie să se bazeze pe un calcul solid și ambițios referitor la banii pe care trebuie să îi încaseze de pe urma unei resurse care îi aparține potrivit Constituției. […]

  6. […] petrolului și Legea minelor, astfel încât să poată fi ocolită prevederea din Constituție (art. 136, alin. 3) conform căreia „bogăţiile de interes public ale subsolului, (…) resursele naturale ale […]

  7. […] petrolului și Legea minelor, astfel încât să poată fi ocolită prevederea din Constituție (art. 136, alin. 3) conform căreia „bogăţiile de interes public ale subsolului, (…) resursele naturale ale […]

  8. […] petrolului și Legea minelor, astfel încât să poată fi ocolită prevederea din Constituție (art. 136, alin. 3) conform căreia „bogăţiile de interes public ale subsolului, (…) resursele naturale ale […]

  9. […] și resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, menționate în art. 136 alin. (3) din Constituție, deși sunt obiect al dreptului de proprietate publică și deci ar trebui să fie […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.