Art. 138 – Bugetul public naţional

(1) Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor.
(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului.
(3) Dacă legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete.
(4) Bugetele locale se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile legii.
(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.

7 Comments

  1. […] este constitutionala, avand in vedere ca legea bugetului are un statut constitutional distinct, in art 138. Dar si sa se dovedeasca o procedura constitutionala, din punct de vedere democratic mi se pare o […]

  2. […] este constitutionala, avand in vedere ca legea bugetului are un statut constitutional distinct, in art 138. Dar si sa se dovedeasca o procedura constitutionala, din punct de vedere democratic mi se pare o […]

  3. […] este constitutionala, avand in vedere ca legea bugetului are un statut constitutional distinct, in art 138. Dar si sa se dovedeasca o procedura constitutionala, din punct de vedere democratic mi se pare o […]

  4. […] este constitutionala, avand in vedere ca legea bugetului are un statut constitutional distinct, in art 138. Dar si sa se dovedeasca o procedura constitutionala, din punct de vedere democratic mi se pare o […]

  5. […] este constitutionala, avand in vedere ca legea bugetului are un statut constitutional distinct, in art 138. Dar si sa se dovedeasca o procedura constitutionala, din punct de vedere democratic mi se pare o […]

  6. […] este constitutionala, avand in vedere ca legea bugetului are un statut constitutional distinct, in art 138. Dar si sa se dovedeasca o procedura constitutionala, din punct de vedere democratic mi se pare o […]

  7. […] La Articolul 138 alineatul 5 din Constituția României scrie negru pe alb: „nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.” [1] […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.