Art. 139 – Impozite, taxe şi alte contribuţii

(1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.
(2) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.
(3) Sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora.

3 Comments

  1. […] ministrului justiţiei nr. 760/C/1999, şi, prin raportare la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 139 alin. (1) din Constituţie şi, respectiv, la cele ale art. 78 din Legea nr. 24/2000 privind normele de […]

  2. […] art. 115 alin. (6); art. 137 – Sistemul Financiar; art. 138 – Bugetul Public Naţional şi art. 139 – Impozite, taxe şi alte […]

  3. […] (3), art. 94 alin. (1) lit. c), art. 125 alin. (1), (2), art. 131 alin. (3), art. 134 alin. (1), art. 139 alin. (2), […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.