Art. 152 – Limitele revizuirii

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.

9 Comments

  1. […] și perfectibile [13]. Problema este însă că revizuirea este limitată de dispozițiile art. 152 și deci unele propuneri făcute, inclusiv de noi, nu pot fi primite pe această cale. De exemplu, […]

  2. […] Mai aud din când în când ecoul unei asociaţii care vede monarhia drept singura soluţie pentru salvarea României. Eu mă uit în aceeaşi Constituţie şi văd că niciodată cât timp ea va fi în vigoare nu va putea fi modificată în ceea ce priveşte forma de guvernământ care, repet, este republica – art. 152 alin. 1. […]

  3. […] Revizuirea Constituției înseamnă modificarea ei. Art. 152 alin. (2) din Constituție spune că prin revizuire nu se pot elimina drepturi […]

  4. […] În raport de principiile din art. 124 alin. (3), art. 125 alin. (3) şi art. 152 alin. (1) din Constituția României, prin Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului […]

  5. […] In raport de principiile din art. 124 (3), art. 125 (3) si art. 152 (1) din Constitutia Romaniei, prin Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, […]

  6. […] In raport de principiile din art. 124 (3), art. 125 (3) si art. 152 (1) din Constitutia Romaniei, prin Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, […]

  7. […] art. 152 alin. 2 din Constitutia Romaniei fixeaza limitele revizuirii acesteia si stabilesc „ca revizuirea […]

  8. […] de modificare a Constituției este extrem de complexă și nu poate viza aspectele interzise pentru revizuire. Înlocuirea ei nu este posibilă decât în caz de schimbare a regimului politic, cum a fost cel […]

  9. […] modificare a Constituției este extrem de complexă și nu poate viza aspectele interzise pentru revizuire. Înlocuirea ei nu este posibilă decât în caz de schimbare a regimului politic, cum a fost cel […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.