Art. 18 – Cetăţenii străini şi apatrizii

(1) Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi.
(2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.

One Comment

  1. […] care cer o anumită formă de protecție, situație prevăzută de Constituția României la art. 18, alin. 2: “dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.