Art. 25 – Libera circulaţie

(1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.
(2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.

One Comment

  1. […] 23 – Libertatea individualăArt. 24 – Dreptul la apărareArt. 25 – Libera circulaţieArt. 26 – Viaţa intimă, familială şi privatăArt. 27 – Inviolabilitatea […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.