Art. 35 – Dreptul la mediu sănătos

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

2 Comments

  1. […] Constituţia ne garantează: dreptul la viaţă, la integritatea fizică şi psihică prin art. 22 alin. 1, dreptul la ocrotirea sănătăţii prin art. 34, dreptul la mediu sănătos prin art. 35. […]

  2. […] un mediu sănătos, statul fiind ținut să asigure cadrul legislativ pentru exercitarea acestuia (art. 35 din legea […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.