Art. 39 – Libertatea întrunirilor

Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.

One Comment

  1. […] Dreptul constituţional şi fundamental la protest este în România inclus în articolul 39 din Constituţie, sub denumirea „Libertatea întrunirilor”. Protestul ţine atât de drepturi cât şi de libertăţi fundamentale. (dublu click art 39) […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.