Art. 47 – Nivelul de trai

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.

2 Comments

  1. […] din drepturile fundamentale garantate prin Constituția României – art. 34 alin. 1 și 2, art. 47 alin. 1 și 2, iar în aceste condiții am contactat Primăria Municipiului Slatina și Direcția de Sănătate […]

  2. […] – art. 41 alin. (2): „Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala”(?!) – art. 47 alin. (1): „Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.