Art. 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor

(1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.
(2) Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.
(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.
(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.
(5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.

3 Comments

  1. […] porneşte cu o legislație promițătoare, care se dovedeşte însă ineficientă în practică. Constituția interzice exploatarea minorilor şi anagajarea lor în activități care le pot afecta dezvoltarea […]

  2. […] în niciun fel sănătatea în pericol, nu îți afectează sub nicio formă dezvoltarea normală (vezi link). Punctul patru al aceluiași articol ne spune că minorii sub 15 ani nu pot fi salariați. Și […]

  3. […] la moştenireArt. 47 – Nivelul de traiArt. 48 – FamiliaArt. 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilorArt. 50 – Protecţia persoanelor cu handicapArt. 51 – Dreptul de petiţionareArt. 52 […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.