Art. 50 – Protecţia persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.

One Comment

  1. […] limitează accesul chiar și la 11 ani de la promulagea legii mai sus amintite, încălcând art. 50 și art. 29 alin. 1 din Constituția României. Practic prin limitarea accesului la serviciile de […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.