Art. 57 – Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

3 Comments

  1. […] bunei-credințe, cu încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți, cum se statuează în art. 57 din […]

  2. […] doar debitorilor care, deşi au acţionat cu bună-credinţă, în conformitate cu prevederile art. 57 din Constituţie, nu îşi mai pot îndeplini obligaţiile ce rezultă din contractele de credit […]

  3. […] doar debitorilor care, deşi au acţionat cu bună-credinţă, în conformitate cu prevederile art. 57 din Constituţie, nu îşi mai pot îndeplini obligaţiile ce rezultă din contractele de credit […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.