Art. 67 – Actele juridice şi cvorumul legal

Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor.

One Comment

  1. […] este stabilit de art. 67 din Constituție, adică cele două Camere adoptă legi, hotărâri și moțiuni în prezența […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.